• Profiadau Hover Helicopters

  Gallwn ni gynnig nifer o brofiadau mewn hofrennydd i chi yn cynnwys hedfan pleser, gwersi treial neu fi fedrwch gymeryd rhan mewn her hofran. Gallwch gael profiad anhygoel o weld tirwedd Eryri or awyr, neu cymerwch drip uwchben ein Prif Ddinas. Prynnwch I chi eich hunain neu fel anrheg I rhywyn agos.

  Darllenwch mwy am ein profiadau

  Hover Helicopter Experiences
 • Dewch hedfan gyda ni!

  Ewch i'r awyr gyda Hofrenyddion hofran & nbsp; am brofiad anhygoel. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o deithiau pleser o Gaerdydd, y Trallwng, Lerpwl, Eryri a Manceinion. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant hedfan hofrennydd, gwasanaeth siarter hofrennydd a'n Heriau Hofran.

  Darllenwch Mwy am Hofrenyddion Hofran

  Come fly with us!
 • Nawr Byrddio ym Mae Caerdydd

  Brofi harddwch syfrdanol o Gymru a thu hwnt o'r awyr ar ein teithiau daith newydd. Hofran Hofrenyddion yn falch o gyhoeddi erbyn hyn maent yn gweithredu o Ddinas Maes Hofrennydd Caerdydd yn cynnig teithiau pleser a siarteri ar gyfer eich digwyddiadau ac achlysuron arbennig. Cymerwch olwg ar beth sydd ar gael a cysylltwch â ni!

  Dysgu Mwy

  Now Boarding at Cardiff Bay
 • Gwersi Treial

  Ewch i'r awyr gyda gwers treial Hofrennydd, naill ai gan ein Gaerdydd neu ganolfan Trallwng. Mae pob gwers yn dechrau gyda sesiwn friffio hanner awr cyn cymryd i ffwrdd naill ai yn ein awyrennau A22, R44 neu Jet Ranger. Byddwch yn cymryd ar daith o amgylch yr ardal leol ac yn cael cyfle i gymryd rheolaeth o'r hofrennydd eich hun (amser gwersi yn cyfrif tuag at yr oriau sy'n ofynnol ar gyfer drwydded peilot).

  Cael gwybod am ein Gwersi Treial

  Trial Lessons
 • Her Hofran

  Ein Her hofran nid yn unig yn eich galluogi i brofi hofran yn ystod hedfan, ond hefyd i gymryd y rheolaethau a rhoi cynnig ar hofran yr awyren eich hun! Bydd eich hyfforddwr yn dangos pob un o'r rheolaethau yr hofrennydd yn ystod y 20 munud gyntaf eich teithiau hedfan gyda'r 10 munud olaf ymroddedig i eich her.

  Darllen Mwy Am y Sialens Hofran

  Hover Challenge
 • Gwasanaeth Siartr

  Gyda top cyflymder 120mph Mae tua, hofrenyddion yn un o'r most Ffyrdd effeithlon i deithio, tagfeydd traffig ac Osgoi Trenau orlawn. Mae ein siarter ar gyfer digwyddiadau chwaraeon rheoleiddiol is s ddelfrydol, maes awyr i diferion gwesty, neu Pan dim ond y swydd to a in hofrennydd o fynd o ran arddull ac ar chi yna time. Dewch hedfan gyda ni!

  Book Siarter Flight Hofran

  Charter Service

Am Hover Helicopters

Sefydlwyd Hover Helicopters yn 2016 pan gafodd Hofrenfa Dinas Caerdydd ei hailagor. Mae gan y cwmni – ynghyd â’i bartner Whizzard helicopters – dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant hofrenyddion, gan gynnwys siartro hofrenyddion un a dwy injan, teithiau profiad a theithiau pleser, hyfforddiant, gwaith gwasanaethau, ffotograffiaeth a ffilmio o’r awyr a ffilmio ym mhob cwr o’r DU a Sbaen.

Mae sylfaenydd Hover yn Beilot Hofrennydd Preifat a hyfforddodd gyda Whizzard o’u pencadlys yn y Trallwng yn 2008 ac mae e bellach eisiau sicrhau bod teithiau mewn hofrennydd yn dod yn fwy hygyrch ym Mhrifddinas Cymru.

Mae pencadlys Hover yn Hofrenfa Dinas Caerdydd gydag ail safle yn y Trallwng, Canolbarth Cymru, lle mae ein holl wasanaethau ar gael, ond gallwn gynorthwyo gydag unrhyw agwedd ar wasanaethau hofrennydd ledled y DU gyfan.

Flight Type: Experiences

Profiadau

Os ydych chi’n chwilio am y rhodd berffaith i rywun agos i chi neu’n awyddus i gael eich profiad cyntaf o hedfan mewn hofrennydd, yna gallwn drefnu hynny i chi yma yn Hover. Beth am fynd ar un o’n teithiau pleser neu roi cynnig ar gymryd y llyw yn ystod gwers brofi.

Mwy Am Brofiadau

Flight Type: Experiences

Gwasanaethau

Gyda blynyddoedd o brofiad a pheilotiaid sydd wedi’u hyfforddi’n llawn, gadewch i ni ofalu am anghenion eich taith mewn hofrennydd. Gallwn ddarparu gwasanaeth siartro cyfforddus, effeithlon a chyfleus mewn hofrennydd ar gyfer unigolion preifat neu grwpiau sy’n teithio i gyfarfodydd busnes, digwyddiadau chwaraeon neu achlysuron arbennig.

Mwy Am Wasanaethau

Flight Type: Experiences

Hyfforddiant

Mae ein partneriaid wedi bod yn hyfforddi peilotiaid ers dros 15 mlynedd, gyda nifer yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd hedfan o fewn sectorau Olew a Nwy Môr y Gogledd ac fel peilotiaid Ambiwlans Awyr. Gyda chyfleoedd i hyfforddi yng Nghaerdydd, y Trallwng a Majorca, ffoniwch ni i drafod.

Mwy Am Hyfforddiant